Category: Afrikaans

More Category: Afrikaans

Verkoop jou hulpmiddels aanlyn!

Teacha! is ‘n aanlynwinkel vir Suid-Afrikaanse onnies, deur Suid-Afrikaanse onnies. Teacha – die aanlyn-markplek vir Suid-Afrikaanse onderwyserhulpmiddels – groei elke...

Hulpmiddels om leer hope pret te maak

Lomi, deur Lizelle Rademeyer, se hulpmiddels is fantasties. Hierdie digitale produkte in Afrikaans en Engels is vir onderwysers en tuisonderwys...

Back to top button

Looking for teaching resources? Find 20 000+ teacher-made resources on Teacha! Resources!